Nadeszły upragnione wakacje lub wybierasz się w podróż służbową?

Kompleksowa polisa turystyczna wykupiona w naszym biurze w Gorzowie Wielkopolskim to gwarancja:
- pokrycia kosztów leczenia,
- pomocy w kryzysowych sytuacjach,
- pokrycia kosztów szkód wyrządzonych na mieniu lub osobie trzeciej (OC w życiu prywatnym),
- wypłaty świadczenia w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego (NNW).

Dodatkowo kłopoty z zaginionym bagażem możesz pozostawić Towarzystwu Ubezpieczeniowemu a zakres pomocy ASSISTANCE wybierz sam.

Nie daj zaskoczyć się nieoczekiwanym komplikacją.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#